Đặc sản rượu ngô Hà Giang

Đối với Plato, một trong những điều hấp dẫn nhất mà hầu hết du khách thưởng thức rượu ngô. Hà Giang uống ngô gọi...