Thời gian tốt nhất để du lịch Sokcho là vào mùa xuân và mùa thu

Thời gian tốt nhất để du lịch Sokcho là vào mùa xuân và mùa thu