Mục đích của chấm điểm tổ chức lễ hội?

le hoi

Ghi điểm quản lý và tổ chức lễ hội dân gian với mục đích gì, sau khi kết quả mua lại đã thay đổi gì cả, hoặc chỉ hình thức bệnh. Đó là những câu hỏi đặt ra trong các phóng viên tư vấn tại Hà Nội.

Hình thức nghiêm trọng

Thực hiện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa các quan điểm của các cơ quan thông tin đại chúng đánh giá các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc quản lý và tổ chức lễ hội dân gian, các Sở Văn hóa Văn hóa cơ sở và báo phân phối tổ chức một cuộc họp báo để tham khảo ý kiến ​​các cơ quan thông tin đại chúng (phân loại) của đánh giá quản lý nội dung và lễ hội dân gian của 63 tỉnh trong mùa giải 2015 kỳ nghỉ.

le hoi

Tham gia đánh giá và chấm điểm tại buổi họp báo, gần 50 nhà báo đã có mặt và làm cho một bản án.

Theo đó, các tiêu chí để đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian với tổng số điểm là 100, chia thành 6 nhóm để đánh giá, xếp loại như: kinh doanh thực hiện kế hoạch quản lý hàng năm (tối đa 9 điểm); triệt để, tài liệu tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các văn bản quản lý, chuyên nghiệp VHTTDL hướng dẫn (tối đa 6 điểm); thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (tối đa 25 điểm); đảm bảo một lễ hội môi trường an toàn (tối đa 40 điểm); tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật (tối đa 10 điểm); thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong các lễ hội ở cơ sở (tối đa 10 điểm) …

>>> Những lễ hội lớn ở Hà Nội

Điểm mạnh – yếu

“Để nói sự phân loại không có ảnh hưởng đến việc quản lý các lễ hội đã không thực sự. Vì vậy, chúng tôi không có bất kỳ hành động chứ không phải là.”
Trần Đăng Khoa

Trong phụ lục của tiêu chuẩn, đánh giá sự phát triển quy mô cho các nhà báo, tại Mục III – Thực hiện nếp sống văn minh trong tổng số 25 lễ hội mà điểm sau đó chia thành các nội dung sau đây: Đặt quy định thùng quyên góp ngay.

Quản lý và sử dụng các khoản đóng góp, tiền giọt minh bạch, đúng mục đích (10 điểm); không thay đổi nhỏ trong các di tích, nghi lễ trái với quy định của pháp luật (5 điểm); đảm bảo các lễ hội trang nghiêm, tôn trọng, tiết kiệm và hiệu quả (5 điểm) … Tuy nhiên, các tấm phân loại của các nhà báo chỉ để lại tổng số điểm cho từng địa phương và không phải là nội dung chi tiết này.

Nhiều nhà báo cho rằng, điểm này không có cách nào phản ánh những điểm mạnh và điểm yếu của các lễ hội cũng như là những gì và không phải là của địa phương đó. Một năm trong cả nước đã đến dưới 8.000 lễ hội, các nhà báo không thể tham dự cả, thậm chí ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Văn hóa cũng phải thừa nhận rằng Thanh tra Bộ không thể đi ra ngoài bởi 8000 lễ hội này. Tuy nhiên, theo bảng điểm vẫn đủ 63 tỉnh thành.

Không chỉ có những thiếu sót, bất hợp lý của các điểm, rất nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi trực tiếp với Ban tổ chức rằng việc chấm điểm của việc quản lý và tổ chức lễ hội dân gian với mục đích gì. Kết quả sau khi có được sự thay đổi vật liệu bất cứ điều gì, cho dù hình thức khi tất cả các mặt hàng được đưa ra một lây lan. Chỉ nên tập trung vào một vài phím như an toàn thực phẩm; vũ lực …

Trên những câu hỏi này, ông Trần Đăng Khoa- Trưởng ban biên tập Văn hóa, cho biết: “Các nhà báo đã đi lễ hội công cộng sẽ đánh dấu lễ hội có Đây là năm đầu tiên cho giao báo VHTTDL đứng ra triển khai các điểm và ý kiến ​​của các cơ quan báo chí.. Chúng tôi sẽ có một sự điều chỉnh và cố gắng từng bước đưa hoạt động này trở thành thói quen cho các năm tiếp theo. “

Ông Khoa, Bộ VHTTDL sẽ tóm tắt các lễ hội trên 7.1. Năm 2016 và kết quả chấm điểm của ngày hôm nay sẽ được công bố vào ngày tổng kết. Ngoài ra, Bộ sẽ có văn bản gửi các kết quả cụ thể của địa phương.

Xem thêm: tin tức