Hàng triệu bông hoa Nemophila nở rộ xanh biếc tại công viên Hitachi

Hàng triệu bông hoa Nemophila nở rộ xanh biếc tại công viên Hitachi