Tu viện Bát Nhã tọa lạc trên một ngọn đồi

Tu viện Bát Nhã tọa lạc trên một ngọn đồi