Cho người đi học cắt tỉa cây xanh ở nước ngoài?

tia cay

UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Green Park Công ty TNHH Hà Nội lựa chọn một số nhà quản lý và cắt tỉa học kỹ thuật, trồng cây xanh ở các nước như Singapore, Trung Quốc.

>>> ve may bay

Theo văn bản Thông báo số 32 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp về công tác cây cắt tỉa và trồng thay thế trên các đường phố.

tia cay

Theo đó, Sở thống kê Tài chính để phân bổ chi phí đầy đủ cho cây xanh, vườn hoa trong thành phố dự kiến ​​trong năm 2016, báo cáo UBND Thành phố là một quyết định cơ sở dự toán ngân sách được thực hiện trong thời gian tới. chuyển ngay lập tức tất cả các cắt tỉa cây trong 12 quận cho Công ty TNHH Green Park Hà Nội thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp với từng tuyến phố.

>>> Ghé thăm vườn đào độc đáo ở Hà Nội

Thành phố Vụ Đặc Biệt Nội vụ chủ trì xây dựng, đề nghị, chọn một số cán bộ quản lý của Sở Xây dựng khu vực cây xanh Công ty TNHH Green Park Hà Nội gửi ra nước ngoài đào tạo, học tập ngắn hạn.

Sở Nội vụ phối hợp với Công ty TNHH Green Park Hà Nội, nghiên cứu, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Công ty đối với việc thành lập các đơn vị cắt tỉa chuyên nghiệp; Thành lập doanh nghiệp mới và phát triển giống cây trồng; Được thành lập công ty quản lý cây xanh; Thành lập đơn vị quản lý công viên, vườn.

Sau khi tái cơ cấu, các đơn vị bố trí lựa chọn một số cán bộ quản lý, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của kỹ thuật cắt tỉa tỉa trường, trồng cây xanh ở Singapore, Trung Quốc.

Xem thêm: tin tức

Leave a Reply