Vẻ đẹp hoa gạo Hà Nội

tháng giêng âm lịch, thời tiết vào những ngày cuối cùng của mùa xuân, ánh nắng mặt trời chiếu sáng tín hiệu muốn đặt...